18+ ასაკი

18+ ასაკის პროგრამა

18 წლის და უფროსი ასაკის სპორტსმენები ასრულებენ ინდივიდუალურ პროგრამას რომელშიც დაცული უნდა იყოს აუცილებელი ელემენტები, დამახასიათებელი ამა თუ იმ გაცხადებული სტილისათვის. 

   აქედან გამომდინარე ქვემოთ მოყვანილი ვიდეო მასალები არის მხოლოდ მაგალითები და არ წარმოადგენს სასწავლო პროგრამას, რადგან ყველა კომპლექსი (ტაო) ინდივიდუალურია ყველასათვის.

 

ზოგიერთი ნიმუში: 

 

ჩანცუანი

 

გუნშუ

 

დაოშუ

 

ძიანშუ

 

ციანშუ

 

ნანცუანი

 

ნანგუნი

ნანდაო

ტაიციცუანი

ტაიციციენი

15-18 წლის ასაკის პროგრამა

საშეჯიბრო პროგრამა 15-18 წლის ასაკის მოზარდებისთვის

 

ჩანცუანი III საერთაშორისო კომპლექსი

 

გუნშუ III საერთაშორისო კომპლექსი

 

დაოშუ III საერთაშორისო კომპლექსი

 

ძიანშუ III საერთაშორისო კომპლექსი

 

ციანშუ III საერთაშორისო კომპლექსი

 

ნანცუანი III საერთაშორისო კომპლექსი

 

ნანგუნი III საერთაშორისო კომპლექსი

ნანდაო III საერთაშორისო კომპლექსი

ტაიციცუანი III საერთაშორისო კომპლექსი

ტაიციციენი II საერთაშორისო კომპლექსი

12-15 წლის ასაკის პროგრამა

საშეჯიბრო პროგრამა 12-15 წლის ასაკის ბავშვებისთვის

 

ჩანცუანი I საერთაშორისო კომპლექსი

 

გუნშუ I საერთაშორისო კომპლექსი

 

დაოშუ I საერთაშორისო კომპლექსი

 

ძიანშუ I საერთაშორისო კომპლექსი

 

ციანშუ I საერთაშორისო კომპლექსი

 

ნანცუანი I საერთაშორისო კომპლექსი

 

ნანგუნი I საერთაშორისო კომპლექსი

ნანდაო I საერთაშორისო კომპლექსი

 

9-12 წლის ასაკის პროგრამა

საშეჯიბრო პროგრამა 9-12 წლის ასაკის ბავშვებისთვის

 

ჩანცუანი ფორმა 32

 

გუნშუ ფორმა 32

 

დაოშუ ფორმა 32

 

ძიანშუ ფორმა 32

 

ციანშუ ფორმა 32

 

ნანცუანი ფორმა 32

 

ნანგუნი ფორმა32

ნანდაო ფორმა 32

 

6-9 წლის ასაკის პროგრამა

საშეჯიბრო პროგრამა 6-9 წლის ასაკის ბავშვებისთვის

 ჩანცუანი ფორმა 16

 

გუნშუ ფორმა 16

 

დაოშუ ფორმა 16

 

ძიანშუ ფორამა 16

 

ციანშუ ფორმა 16

 

ნანცუანი ფორმა 16

 

ნანგუნი ფორმა 16

 

ნანდაო ფორმა 16

 

საქართველოს უშუს ეროვნული ფედერაცია არის ევროპის უშუს ფედერაციის სრულუფლებიანი წევრი, მჭიდროდ თანამშრიმლობს უშუს საერთაშორისო ფედერაციასთან და აღიარებულია "სეოკ"-ის მიერ, როგორც ერთადერთი ლეგიტიმური ორგანიზაცია საქართველოს ტერიტორიაზე სპორტის ამ სახეობაში.

პოპულარული სტატიები

კუნგ ფუ

კუნგ ფუ

25 თებერვალი 2015
ჩვენი ისტორიიდან

ჩვენი ისტორიიდან...

28 თებერვალი 2014

ახალი სტატიები

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები