18+ ასაკის პროგრამა

კატეგორია: ტაოლუ გადასვლები: 4353

18 წლის და უფროსი ასაკის სპორტსმენები ასრულებენ ინდივიდუალურ პროგრამას რომელშიც დაცული უნდა იყოს აუცილებელი ელემენტები, დამახასიათებელი ამა თუ იმ გაცხადებული სტილისათვის. 

   აქედან გამომდინარე ქვემოთ მოყვანილი ვიდეო მასალები არის მხოლოდ მაგალითები და არ წარმოადგენს სასწავლო პროგრამას, რადგან ყველა კომპლექსი (ტაო) ინდივიდუალურია ყველასათვის.

 

ზოგიერთი ნიმუში: 

 

ჩანცუანი

 

გუნშუ

 

დაოშუ

 

ძიანშუ

 

ციანშუ

 

ნანცუანი

 

ნანგუნი

ნანდაო

ტაიციცუანი

ტაიციციენი