ციანი (შუბი)

კატეგორია: იარაღები გადასვლები: 3791

Qiangდამზადების სიმარტივის გამო ციანი  (შუბი) სხვადასხვა ნაირსახეობებით წარმოდგენილი იყო ყველა ომში ჩინეთის თანამედროვეობამდე. ის ცნობილია როგორც ერთერთი ოთხ  ძირითად იარაღთაგან, ჯოხთან (გუნ), ხმალთან (დაო) და მახვილთან(ძიანი) ერთად,  და ამ ჯგუფში  ის ცნობილია “იარაღთა მეფის” სახელით. შუბის წვერს აქვს ფოთლის ფორმა და ოდნავ ქვევით  დამაგრებული აქვს ცხენის ძუა, რაც ტაქტიკურ მიზნებს ემსახურება.შუბის ტარი კეთდებოდა ხის მყარი და დრეკადი ჯიშებისგან.