სპორტული სტილები

უშუს სპორტული სტილები

სპორტული სტილები

  უშუ. სპორტული მიმართულება

 

wushu wiki

უშუ ტაოლუ  ("უშუს კომპლექსები") - ეს სპორტის სახეობაა. მონაწილეები ეჯიბრებიან ერთმანეთს მოძრაობათა კომპლექსის შესრულებაში, რომლებიჩ შედგებაუშუს სხვადასხვა სტილების მოძრაობათაგან აკრობატული ელემენტების დამატებით. შეფასებები ენიჭება მოძრაობის სირთულეზე, შესრულების სიცხადეზე, თეატრალობაზე და ა. შ.იმ სეჯიბრებების გარდა, სადაც ინდივიდუალური კომპლექსები სრულდება, არსებობს შეჯიბთა ისეთი სახეობები, როგორიცაა კომპლექსის გუნდური შესრულება და დადგმული ბრძოლები (დუილიანი).

დუილიანი

 უშუს შეჯიბრებებზე ან საჩვენებელ გამოსვლებზე ხშირად შეიძლება ნახოთ თვალწარმტაცი ბრძოლები, სადაც დაინახავთ უძლიერე ჩხვკეტებს შუბით, ჰაერმჭრელი დარტყმები დადაოს ხმლით, გამალებული და მოწყვეტილი დარტყმები ჯოხით და სხვა ეფექტური ილეთები. ასეთი სანახაობა იწვევს შფოთვას და სულს გიკრავთ. ამას ეწოდება  დუილიანი  (შეწყვილებული ვარჯიში ან სავარჯიშო ბრძოლა).

 ნუთუ ორივე მხარე იბრძვის თავისუფლად საკუთარი შეხედულებით? შეიძლება დაშავდეს ასეთ ბრძოლაში? დულიანი იწყობაინდივიდუალური მომზადების ბაზაზე (უიარაღოდ და იარაღით), როდესაც ორი ან მეტი მონაწილე მკაცრი შესაბამისობით წინასწარ დამუშავებული კომპლექსით მართავენ საჩვენებელ ბრძოლას, რომელიც შეიცავს დარტყმებს ხელებით და ფეხებით, გდებებს, დაჭერებს, ჩხვლეტებს, სხვადასხვა სახის მსერავ და მჩეხავ დარტყმებს, ნახტომებს და სხვა ტექნიკურ ელემენტებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს ბრძოლის ინსცენირებაა. 

 შეწყვილებულ ვარჯიშები ჩვეულებრივ არის სამი სახის:

 
   1.  ბრძოლა შიშველი ხელებით . ორივე მხარე ინდივიდუალური მომზადების საფუძველზე იდენტურ სტილებში ასრულებს  ერთმანეთის წინააღმდეგ ყველა სახის თავდასხმით, თავდაცვით და კონტრშემტევ ქმედებებს  , ზედა და ქვედა კიდურების და ასევე კორპუსის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით. ყოველივე ამასთან წარმოდგენილია რეალური ბრძოლა.

   2.  ბრძოლა იარაღით . მოწინააღმდეგენი ერთნაირი ან სახვადასხვა იარაღის გამოყენებით მონაწილეობენ იმიტირებულ ბრძოლაში. ამ ბრძოლებში შეიძლება გამოყენებული იყოს გრძელი, მოკლე, ცალი ან წყვილი სხვადასხვა სახის იარაღი. მაგალითად, ბრძოლა ხმლებით, მახვილით ბრძოლა, ხმალი შუბის წინააღმდეგ, მახვილი შუბის წინააღმდეგ, ჯოხი შუბის წინააღმდეგ და სხვა. მახვილებით ბრძოლა სრულდება მარტივად, სწრაფად, თავისუფლად და დახვეწილად, "სიმაგრეში იმალება სირბილე"; ბრძოლა ხმლებით გამოირჩევა დიდი სისწრაფით და დაჟინებით,როგორც მძვინვარე ვეფხვს, როდესაც თავს ესხმის მსხვერპლს. ხმლით შუბის წინააღმდეგ ბრძოლა გამოირჩევა, გაბედულებით, მოხერხებულობით და შემართებით. შუბით სამრგოლიანი ჯოხის წინააღმდეგ ბრძოლა - ეს არის სიჩქარე, რიტმი, ფართო ქნევა და დაჟინებულობა.
Duilian

   3. უიარაღოსა და შეიარაღებულის ორთაბრძოლა.  მაგალითად, უიარაღო იჭერს ხმალს, ართმევს შუბს, უტევს მოწინააღმდეგეს ორი მახვილით და მრავალი სხვა. ორთაბრძოლების უმეტესობა ემყარება იმას, რომ უიარაღო გააგდებინოს ან დაუჭიროს იარაღი და ამიტომაც მოითხოვს უიარაღოსგან დიდ სისწრაფეს, მოხერხებულობას და ეშმაკობას.
   ასეთ ბრძოლაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს იმპროვიზაცია, წინასწარ დასახული გეგმიდან გადახვევა და რეალური დარტყმების მიყენება. ყველაფერი ეს მოითხოვს უმაღლეს სიზუსტეს წინასწარ დასახულ შემტევ თუ თავდაცვით ქმედებებში - მხოლოდ მაშინ ბრძოლა გამოიყურება როგორც რეალური. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს დარტყმების დამაჯერებლობას, გამოირიცხოს სიყალბე, დაეყრდნოს სამეცნიერო მონაცემებს, რომლებიც პასუხობს ტექნიკურ მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს სრულ უსაფრთხოებას. ამის გათვალისწინებით, აქ მოვიყვანოთ დადგმული ბრძოლების რამდენიმე მნიშვნელოვანი თავისებურება.

  1.  თანმიმდევრობა და თანდათანობითობა.  უნდა დაიწყოს თითოეული პარტნიორის მიერ ბრძოლის ინდივიდუალური ელემენტების დამუშავებით და მხოლოდ უნარების ათვისების შემდეგ დაიწყოს წყვილებში ვარჯიში. ამას გარდა, დასაწყისში მოძრაობა შეასრულოს ნელა, დიდი ძალის გარეშე და შემდეგ თანდათანობით გაიზარდოს დარტყმების ტემპი და ძალა, თუ ეს იარაღიღ ბრძოლაა, თავიდან უმჯობესია ის გაიმართოს ხის იარაღებით და მხოლოდ შემდეგ საბრძოლოთი.

   2. თავდასხმის და თავდაცვის ლოგიკურობა. ბრძოლაში, თუ მოწინააღმდეგე გიტევს, აუცილებელია თავის დაცვა და როგორც კი ის დაასრულებს, უნდა განხორციელდეს დაუყოვნებლივ კონტრშეტევა. ასეთი ბრძოლა იქნება ცოცხალი და რეალური.
   3.  სიზუსტე და სისუფთავე.  მაგალითად, შუბით ჩხვლეტის დროს აუცილებელია არ დავაზიანოთ მოწინააღმდეგე და ეს, რა თქმა უნდა მოითხოვს მოძრაობის დიდ სიზუსტეს და უმაღლეს ოსტატობას.
   4.  რიტმის ერთიანობა.  ორივე მოწინააღმდეგის მუშაობის რიტმი უნდა იყოს ერთი და იგივე. ისინი უსიტყვოდ უნდა უგებდნენ ერთმანეთს. თუ მათი სისწრაფე იქნება სხვადასხვა, მაშინ მათ მოძრაობებში გაჩნდება გაურკვევლობა, ბრძოლა გახდება უსახური და, რაც ყველაზე მთავარია, მათ ადვილად შეიძლება დააზიანონ ერთმანეთი.
   5.  დისტანციის დაცვა.  თავდასხმისა და დასვენების დრო, ნაბიჯის სიგანე და სიგრძე უნდა ჰქონდეთ მოწინააღმდეგეებს ერთნაირი. ძალიან ახლო დისტანციის დროს მოძრაობები იქნება შებოჭილი და მოუხერხებელი, რაც აისახება ბრძოლის ტექნიკაზე. ხოლო ზალიან დიდ მანძილზე  პარტნიორთა ქმედება იქნება შესამჩნევად არა რეალურები, რაც აუცილებლად გამოიწვევს გაფანტულობას და უზუსტობა.
 
     მოკლედ, დროს ორადგილიანი სასწავლო Bout იბრძოლებს როგორც ორი ბარდა მსგავსი დღემდე, და შეგიძლიათ თავიდან ასაცილებლად დაზიანება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კონკურენტები ვისწავლოთ ლოგიკური გადასვლას თავდასხმა დაცვის და პირიქით, იმოქმედოს ნათლად, ზუსტად და შეუფერხებლად, რომ თქვენი მანძილი და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის , ბრძოლა ჭკვიანურად და თანმიმდევრულად.

გუნდური გამოსვლები

 უშუს გუნდში სახეობა - არის ექვსი ან მეტი ადამიანის ჯგუფური გამოსვლები იარაღით ან მის გარეშე. სპორტსმენები ლაგდებიან განსაზღვრული თანმიმდევრობით. ბრძოლის სურათი - ცვალებადია.

 
ეს სახეობა არის საჩვენებელი და ჩინეთში ცნობილია ოდითგანვე. ჯერ კიდევ ჩოუს ეპოქაში  იყო ცნობილი კოლექტიური სამხედრო ცეკვები, რომლებიც შემდგომში არ იყო დავიწყებული. ხანის და ცინის ეპოქაში გამოჩნდა ჯგუფური ცეკვა შუბით, ჯგუფური ცეკვა მახვილით, ასევე "შვიდი ბრძენის ხმლის" ცეკვა.

 აღწერილია ჯარისკაცთა კოლექტიური შესრულებები, ჩაცმულთ სუნის ეპოქის ტანსაცმელში. მონაწილეთა რაოდენობა შეიძლებოდა რამდენიმედან ას ადამიანამდე. ერთერთი მონაწილე იცვავდა ფერად ქუდს და ხელში ეკავა თეთრი დროშა, დანარჩენებს თავსზე ჰქონდათ ჩალმა და ხელში ეკავადთ ვერტიკალურად აღმართული ხმლები. ბრძოლის დაწყებისტანავე იწყებდნენ ერთმანეთის ცემას, ჩხვლეტას და ჭრას. იქ ყოველი ერთი ყოველი ერთის წინააღმდეგ იბრძოდა ან ორი ორის წინააღმდეგ, რისთვისაც წინასწარ ეწყობოდნენ ორი ორზე. ბრძოლის დროს მონაწილეები უტევდნენ მოწინააღმდეგეს, აგდებინებდნენ ერთმანეთს ხმლებს და შეთანხმებულად გადაადგილდებოდნენ ველზე.

 
ჩსრ (ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა) დაარსების შემდეგ ჯგუფური სახეობა შეტანილი იქნა საშეჯიბრო პროგრამაში და მუსიკის თანხლების ნება დაერთო.
 
მდიდარი შინაარსისა და იარაღის ყველაზე ფართო კომპლექტის გამო წარმოდგენის კოლექტიური სახეობა გამოირჩევა სანახაობით და ეფექტურობით. ჯგუფურ "მუშტში" (იარაღის გარეშე) ხელებისა და თვალების, ტანისა და ფეხების მუსაობის ტექნიკა უნდა იყოს ზუსტი და აკურატული. აქ უპიერატესობა ენიჭება ელვისებურ გადაადგილებებს და ტრიალებს, მოძრაობა ჯგუფმა უნდა შეასრულოს მონოლითურად, ყველა უნდა მოქმედებებს როგორც ერთი და მზად იყონ კოლექტიური ძალით მიწასთან გაასწორონ ყველაფერი მათ წინ აღმართული.  კოლექტიური მოძრაობები ხმლებით შეიძლება მივამსგავსოთ გამძვინვარებული, გაბედული, გაკადნიერებული, ქედმაღლური და უძლეველი, მთიდან დაშვებული ვეფხვების გუნდს. მიუხედავად ამ განსხვავებებისა, ყველა კოლექტიურ სახეობას აქვთ საერთო მახასიათებლები. მათ მიეკუთვნება:

 1.  სიზუსტე, სისუფთავე და სინქრონი .   თითოეულ მონაწილეს მოეთხოვება განსაკუთრებული უნარი, მიგვითითებს სიზუსტით უქმნის წმინდა განსხვავება შორის შუამდგომლობა და დანარჩენი, სულიერი აქცენტი, ტექნიკური სრულყოფილებასა. ყველა მოძრაობები უნდა გაკეთდეს მხოლოდ სინქრონულად და ზუსტად, თუ არა მოძრავი, მორიგეობით, jumps, დაბალანსების ან Tilt ხელმძღვანელის, ღია პალმის, flap ფუნჯი, თვალის მოძრაობა, და cheering და exhalations. ამის გარეშე შეუძლებელია მივაღწიოთ სინქრონიზაცია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იცვლება ნათესავი პოზიცია, რომელიც მოითხოვს სრულ ყურადღებას და სიზუსტეს.

    2.   შინაარსის სიმდიდე, ორიგინალობა და გამომსახველობა . გუნდში შესრულება აუცილებლად გულისხმობს ე.წ. მხატვრული ელემენტები, და, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტექნიკა, kicking, მოძრავი, jumping, ბალანსს და სხვა ქმედებები, მათ შორის საჭირო ელემენტების არსებობის უმაღლესი სირთულის. ერთი კომპლექტი ტაო lu უნდა გაგრძელდეს არანაკლებ სამი წუთი და კვლავ იყოს რიტმული და სწრაფი. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებული მოთხოვნების ხარისხის, რაოდენობის და სირთულის საკითხი. მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ კონკრეტული წარმოადგენს სტილის ან ტიპის იარაღი (მაგალითად ერთად ვარჯიშობდნენ ხმალი და saber განსხვავდება ძალიან), და ამავე დროს კომპლექსური უნდა იყოს ორიგინალური და უნიკალური.
    3.  ინტელექტუალური დიზაინი და ბევრი ცვლილება ნათესავი თანამდებობაზე აღდგენას.   გუნდში როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რაციონალურ და თანაბარი განაწილება მონაწილეებს, სწრაფი გადასვლა ერთად შეცვლის ნათესავი პოზიცია, რომ ყველა შეესაბამება მოთხოვნებს გასართობი.
 
     შეცვლა მოძრაობები მჭიდროდაა დაკავშირებული სახით სამშენებლო. მარტივი და რთული ელემენტების უნდა გონივრულად გავრცელება, ისე, რომ არ იყო არითმიები. დროს სპექტაკლებს ანბანის მიხედვით ცვლილებები ხშირად. ზოგჯერ ეს პირდაპირი ბრძანება, ზოგჯერ - Scythe, ზოგჯერ ზოლიანი. წვრთნები ერთ, ორ, ან წამყვანი სპორტსმენი, მდებარეობს ქვემოთ ხაზის და ხილვა ერია. ნახაზი ნებისმიერი შენობა უნდა იყოს ლამაზი. მაგალითად, ზოგჯერ ჰგავს კასეტური საქართველოს ვარსკვლავს რომ მხარს ვუჭერთ მთვარე, შეიძლება ჰგავს ასი ღია ყვავილები ან აწარმოოს იდეა მერცხალი, იღებს, რათა გაზაფხულზე ცაში. ზოგჯერ ქმნის საშინელ და დიდებული, ზოგჯერ - ლამაზი და ეხება შესრულების ან ისეთი, რომ არის განსაცვიფრებელი ... ეს ლამაზი, სულის და გულის სურათის სახით ფრიალს ან სწრაფი ორგანოს, შერწყმული ცოცხალი რიტმი, ფერი და სტილი ეროვნული მელოდიები, ძალიან გამომხატველი, და ისინი იგრძნო ძალიან მტკიცე ძალა ხელოვნების.

 

[]

Duanbin (Duels on მოკლე კიდურები)

რუსეთმა არ გამოცდილები

[]

Tuishou

TUI Shou  ("უბიძგებს ხელები") - სწავლება გამოყენებული  Tai Chi  განავითაროს მგრძობიარობა. In კონკურსს სპორტსმენების უნდა tuishou გარეშე კრუნჩხვები და პარალიზის მიიღოს მტერი სცილდება წრის ან შემოდგომაზე, რათა ადგილზე.

[]

Shuaytszyao (ბრძოლა)

Shuaytszyao  - ბრძოლა, რომლის წარმოშობა თარიღდება ჭიდაობის მომთაბარე მონღოლური ველის. თანამედროვე სახე, ეს ბრძოლა დასჭირდა დროს  Qing დინასტია , როდესაც სამეფო კარზე იყო მთელი ბატალიონის განკუთვნილია ჭიდაობის კონკურსის იმპერიული ბანკეტების, რომელიც შერჩეული საუკეთესო მებრძოლები მთელი Manchu არმია. თანახმად ტრადიციული წესების კომპანია, რომელიც არის სამი იბრძვის ორჯერ დაარტყა ქვემოთ მტერი ("ბრძოლა" - ბრძოლა, სანამ ვინმე ადგილზე). მოჭიდავეები აცვიათ მჭიდრო ქურთუკი მოკლე sleeves, მჭიდრო იარაღი, ხანგრძლივი შარვალი და ფეხსაცმელი. ნებადართული გაუსწოროს ზღვარზე sleeves, collars და იატაკების ქურთუკი, მისი ქამარი, და თქვენ შეგიძლიათ აითვისებდა ფეხები, მაგრამ თქვენ არ შეუძლიათ უბრალოდ აითვისებდა თქვენი შარვალი. დროს დარტყმები ერთად ფეხები შეიძლება გამოიწვიოს kicking მისი ფეხები სფეროში ფეხით მუხლზე (მხოლოდ).

Sanda (Sanshou)

[]

Sanda  - უფასო pin კონკურსში.

ბრძოლა გაიმართა სრული საკონტაქტო. Athlete ჩაცმული დამცავი მექანიზმი, მათ შორის: ჩაფხუტი ერთად chin დაცვისა და ტაძრების, Kappa (რუპორი), კრივი ხელთათმანების (ხელთათმანები წონა დამოკიდებულია წონით წევრი), ვესტი (ჟილეტი), დაცვის მიმდინარეობს მოხვდა groin. საჭირო bintovka მხრივ, თუ otstutstviya ბაფთით სპორტსმენი კარგავს. ალბათ bandaging ფეხები და thighs (სამედიცინო მიზეზების გამო).

ყველა მონაწილე ნაწილდება დამოკიდებულია წონით კატეგორიაში.

გაიტანა ტექნიკა : kick ხელმძღვანელის ან ორგანოს (2 ქულა), Punch სხეულში ან ხელმძღვანელის (1 ქულა), kicking წელს ბარძაყის (1 ქულა). დაინიშნა საჯარიმო დარტყმა შინი ნებადართულია, მაგრამ არ შეაფასეს. ნებადართული სროლა ტექნიკა. ახლა ხელში არაუმეტეს 4 წამში. სავარაუდო შემდეგნაირად: ჩააგდოს მოწინააღმდეგე, სპორტსმენი არის მისი ფეხები - 2 ქულა. Toss ერთად შემოდგომაზე ზემოდან - 1 ქულა. ნებადართული გადაუგდო. ბრძოლა ადგილზე აკრძალულია (გამოცდილები არიან პროფესიული შეჯიბრებებს Sanda რუსეთში, თუმცა, შეზღუდულია მოკლე დროის ინტერვალი).

უძრავი გაიმართა მინიმუმ ორ რაუნდში 2 წუთის განმავლობაში. შესაძლებელია მესამე რაუნდი. თუ ანგარიში იხსნება (knockdown), შეფასება და აღჭურვილობა (შოკი, ჩააგდოს), და knockdown (2 ქულა).

Athlete იგებს ბრძოლა, თუ: უგზავნის მოწინააღმდეგეს Knockout, გამარჯვების ორი წრის, მოწინააღმდეგე დისკვალიფიკაცია ან გამოითხოვს გამო დაზიანება. Athlete იგებს რაუნდს, თუ მტერი გადაეცა ორი knockdowns მრგვალი, ოდენობის ჯარიმა ქულა მტრის არანაკლებ 6 და თვალსაზრისით აბსოლუტური ტექნოლოგიური უპირატესობის, ორი out-of-ფარგლებს გარეთ.

აკრძალული აქტების : წელს ასაკობრივ ჯგუფებში 15 წლამდე ასაკის ეკრძალებათ Kicks ხელმძღვანელის, ამ და სხვა კატეგორიის ასევე აკრძალულია მუხლზე (დასაშვებია პროფესიული Sanda), ღია ხელთათმანი, იდაყვის (დასაშვებია შეხვედრები Muay ტაილანდური მებრძოლები) აზვიადებს ბაზაზე თავის ქალა (occiput), groin, ხერხემლის. ბრძოლა ადგილზე (გამოცდილები არიან პროფესიული შეჯიბრებებს Sanda რუსეთში, თუმცა, შეზღუდულია მოკლე დროის ინტერვალი).

ჯარიმები : შენიშვნა (1 წერტილი ოპონენტი), გაფრთხილება (2 ქულა, რათა მოწინააღმდეგეს), გამოშვება ფართი (არ ქულების დაჯილდოვდა, მაგრამ არის შეფასებული საფუძველზე როგორ დადებითი ტექნიკური მოქმედება). ორი ფართობი - მრგვალი ითამაშა. ორზე მეტი knockdowns მრგვალი - მრგვალი Lost (ბავშვებში - ნებისმიერი knockdown - დაკარგული ბრძოლა, ბიჭები - knockdown მრგვალი - წაგებულები რაუნდი), უმეტეს 3 თითო ბრძოლა - დაკარგული ბრძოლა.

საქართველოს უშუს ეროვნული ფედერაცია არის ევროპის უშუს ფედერაციის სრულუფლებიანი წევრი, მჭიდროდ თანამშრიმლობს უშუს საერთაშორისო ფედერაციასთან და აღიარებულია "სეოკ"-ის მიერ, როგორც ერთადერთი ლეგიტიმური ორგანიზაცია საქართველოს ტერიტორიაზე სპორტის ამ სახეობაში.

პოპულარული სტატიები

კუნგ ფუ

კუნგ ფუ

25 თებერვალი 2015
ჩვენი ისტორიიდან

ჩვენი ისტორიიდან...

28 თებერვალი 2014

ახალი სტატიები

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები